Svetovalna služba v vrtcu opravlja svetovalno delo z otroki, vzgojitelji in starši ter sodeluje z vodstvom in zunanjimi ustanovami na naslednjih področjih vsakdanjega življenja:

 • na področju igre in poučevanja,
 • kulture, vzgoje, klime in reda v vrtcu,
 • telesnega, osebnega in socialnega razvoja,
 • sprejema in uvajanja otrok v vrtec in prehoda otrok v šolo,
 • na področju socialno-ekonomskih stisk.

DEJAVNOSTI SVETOVALNE SLUŽBE MED LETOM SO:

 • odkrivanje otrok v vrtcu, ki bi potrebovali pomoč,

seznanjanje z otroki,

 • vključevanje v skupino, opazovanje dela in odzivanja otrok,
 • individualne obravnave otrok v vrtcu, po potrebi,
 • sodelovanje na timih,
 • predavanje za starše otrok pred vstopom v šolo – zrelost za šolo,
 • objava za vpis otrok v vrtec, pošta za starše,
 • vpis otrok v vrtec,
 • vpis v 1. razred,
 • posebnosti ob vpisih.
(Skupno 293 obiskov, današnjih obiskov 1)