Telefon in email: 07 38 46 623, os-skocjan.vrtec@guest.arnes.si
 

Organizacijska shema vrtca

Vrtec Radovednež je javni vrtec, ki deluje v sklopu OŠ Frana Metelka Škocjan. Ustanovitelj vrtca je Občina Škocjan.

Ravnateljica zavoda je Irena Čengija Peterlin. Ker je vrtec organizacijsko vezan na šolo, se tam opravljajo upravno-administrativne in pedagoške storitve. Na šoli je sedež  svetovalne službe, ki sodeluje pri vzgojno-izobraževalnem procesu v vrtcu, svetovalna delavka je Katja Žibert

 

Ravnateljica Irena Čengija Peterlin 07 38 46 602
Vodja vrtca Darinka Matjašič 07 38 46 623
Zbornica vrtca 07 38 46 623
Tajništvo Ksenija Zupan 07 38 46 600
Računovodkinja Tatjana Gorše 07 38 46 605
Knjigovodja Nataša Bobič 07 38 46 606
Svetovalna delavka Katja Žibert 07 38 46 620
Vodja vrtca na Bučki Lidija Šinkovec 07 38 46 631
Faks 07 38 46 622
Spletna stran www.os-skocjan.si
Matična številka 5086388
Davčna številka SI70483345

Za vzdrževanje zgradb, igrišč, naprav in opreme skrbi hišnik. Kuharji dnevno pripravljajo hrano za otroke in zaposlene.

Za higieno prostorov skrbijo čistilke.

 

Organizacija dela med poletnimi meseci

V poletnih mesecih je vrtec na Bučki zaprt en mesec, v letošnjem šolskem letu bo to od 16. 7. 2022 do 15. 8. 2022.

Starši lahko vozijo otroke v varstvo v Škocjan.

V poletnih mesecih je število otrok v vrtcu manjše, zato združujemo skupine. Ta čas strokovne delavke koristijo letni dopust.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Skupno 492 obiskov, današnjih obiskov 1)