Osnovni program izvajamo po metodologiji Korak za korakom, ki je priznana kot ena od izvedbenih oblik nacionalnega Kurikula, strokovna podlaga za izvajanje programa pa nam je tudi KURIKULUM ZA VRTCE.

Filozofija METODOLOGIJE KORAK ZA KORAKOM je zasnovana na prepričanju, da se otroci najbolje razvijajo takrat, ko je razvoj posledica lastnega učenja in izkušenj.

Prostor v oddelkih je zasnovan tako, da dejavnosti potekajo v centrih aktivnosti. Ti so: DRUŽINA IN DRAMATIZACIJA, GRADNJA S KOCKAMI, OPISMENJEVANJE, MANIPULATIVNE IN NAMIZNE IGRE, IGRA Z VODO IN PESKOM, UMETNIŠKI KOTIČEK in ZUNANJE POVRŠINE.

Delo v tako zasnovanem oddelku  pri otrocih vzpodbuja razvoj njihovih interesov, sposobnost izražanja, sodelovanja, izbire, prevzemanja odgovornosti, zaupanja vase, navajanje na samostojnost, spodbuja ustvarjalnost in reševanje konfliktov. Upoštevati pa je potrebno individuum posameznika, njegove potrebe in interes, kar je osnova za načrtovanje dela v oddelku.

 Metode dela: z aktivnimi metodami skrbimo, da so otroci pri delu ustvarjalni in čim bolj samostojni udeleženci vzgojno-izobraževalnega procesa. Z igro, ki je osnova in najprimernejša oblika učenja predšolskega otroka, z raziskovanjem in preizkušanjem pridobivajo izkušnje, znanja, spretnosti in navade, ki jim pomgajo pri uspešnem vključevanju v sodobno družbo. Vsak otrok v vrtcu je drugačen, prinaša drugačna pričakovanja, izkušnje, potrebe in želje.

(Skupno 279 obiskov, današnjih obiskov 1)