Skoči na glavno vsebino
Telefon in email: 07 38 46 623, os-skocjan.vrtec@guest.arnes.si
 

Obogatitveni program

 1. OBOGATITVENI PROGRAM

V času rednega programa je poskrbljeno za spodbude na vseh področjih otrokovega razvoja, kljub temu pa z obogatitvenimi dejavnostmi skrbimo za dodatne spodbude na posameznih področjih, izvajajo se v dopoldanskem času vzporedno s programom. Pri načrtovanju le teh upoštevamo starostno in razvojno stopnjo otrok, vzgojiteljice jih načrtujejo v svojih načrtih, s katerim na prvem sestanku seznanijo tudi starše, ki se morajo s tem strinjati.

Naš vrtec ponuja naslednje obogatitvene dejavnosti:

 • Prilagajanje na vodo: vključeni bodo otroci stari od 5-6 (iz dveh skupin) izvedel se bo v Čateških Toplicah (maj, junij 2023).
 • Gibalne urice: vključeni bo starejša skupina, otroci stari od 5-6, sestajali se bodo enkrat tedensko – četrtek,  izvajala bo učiteljica, Alenka Hrastar, gibalnica se bo izvajala v telovadnici.
 • Sodelovanje z društvi v kraju: sodelovali bomo s Kulturnim društvom dr. Ignacija Knobleharja, s Turističnim društvom Škocjan na Dolenjskem, Društvom podeželjskih žena Škocjan in Bučka, Gasilskim društvom in Društvom upokojencev Škocjan: oblike sodelovanja bodo odvisne od epidemioloških
 • Obisk ljudske knjižnice Škocjan:

Vzgojiteljice glede na temo oziroma sklop, ki ga imajo, predvidijo tudi obisk knjižnice v kraju z namenom iskanja literature na to temo.

 Knjižničarka vsak mesec povabi skupine v knjižnico (starejše), tematsko pripravi zgodbo, jo prebere in nato pripravi še ustvarjalno delavnico. Mlajše skupine pa po predhodnem dogovoru obišče v vrtcu. Na Bučki sodelujejo s potujočo knjižnico.

 • Obisk staršev v skupini: predstavitev poklica, hobija, spremstvo na pohodih,…
 • Obisk kulturnih prireditev v šoli

Starejši otroci si ogledajo kulturno prireditev ob dnevu samostojnosti, ob kulturnem prazniku in ob prazniku družin,  na dveh  tudi nastopajo.

 • Obiski in druženje z otroki iz Bučke.
 • Obiski v računalniški učilnici.
 • Obiski bližnjih ustanov (zdravstveni dom, lekarna, gasilski dom, pošta, občina …).
 • Ogled dejavnosti na domu (kmetija, salon,…).
 • Igra staršev za otrok
 • Pevski zbor; (zaradi organizacije je možnost izvedbe še v dogovarjanju).
 • Predstava za otroke v izvedbi zunanjega izvajalca (predvideno aprila 2023).
 • Delavnica na temo LESA; ustvarjalna delavnica (za uvod pravljica na temo lesa in nato izkustvena delavnica Leseni detektiv) v izvedbi Centra arhitekture Slovenije
(Skupno 165 obiskov, današnjih obiskov 1)
 
 
 
Dostopnost