Telefon in email: 07 38 46 623, os-skocjan.vrtec@guest.arnes.si
 

Obogatitveni program

 1. OBOGATITVENI PROGRAM

To so vsebine in aktivnosti, ki potekajo v okviru rednega programa, vendar v večjem obsegu, kot ga predvideva redni program. Njihov namen je popestritev in obogatitev vsakdanjega življenja v vrtcu, otroci pa imajo možnost poglobljenega razvoja na posameznih področjih.

 • Dnevi odprtih vrat v vrtcu (november in maj).

Strokovne delavke vrtca pripravijo različne aktivnosti, v katere so vključeni starši skupaj z otroki, vabljeni so tudi otroci, ki ne obiskujejo vrtca.

 • Obiski ustanov in sodelovanje z odgovornimi (gasilski dom, pošta, banka, zdravstveni dom, muzej).

Po predhodnem dogovoru z odgovornimi si ogledamo in spremljamo delo v določeni ustanovi, organizaciji.

 • Sodelovanje z društvi v kraju: kulturno, aktiv kmečkih žena, turistično društvo, čebelarsko društvo …
 • Obisk knjižnice v kraju.

Skupine vrtca po predhodnem usklajenem urniku z odgovornim v knjižnici mesečno obiskujejo knjižnico in se udeležujemo tematskih programov.

 • Predstavitev poklica, hobija … staršev v skupini.

Po predhodnem dogovoru lahko starši v vrtcu predstavijo določen hobi, poklic ali drugo dejavnost, ki je primerna skupini otrok.

 • Športni program Mali sonček.

V program so vključeni otroci skupin 2-6, ki izvajajo naloge, ki so predvidene za posamezno starost otrok.

 • Obisk kulturnih prireditev.

Obiskujemo kulturne prireditve v šoli, seveda upoštevamo starost in primernost otrok.

 • Bralni nahrbtnik, bralna značka; otroci na njim primeren način v vrtcu predtavijo določeno število vsebin zgodb, deklamacij, na koncu šolskega leta so nagrajeni s predstavo.
 • Spoznavanje tujih jezikov.

V skupini Vsevedov bomo   enkrat tedensko  izvajali dejavnost spoznavanja angleškega jezika, izvajala bo učiteljica Tea Hermandič.

 • Športno – gibalne dejavnosti: izvajale se bodo za otroke stare od 5-6 let, izvajala jih bo profesorica športne vzgoje,  Alenka Hrastar.
 • Pevski zbor: obiskovali ga bodo otroci stari od 5-6 let, vodila jih bo vzgojiteljica, Lidiaj Benčina.

 

Dejavnosti tujega jezika, športno- gibalne dej.  in pevski zbor se bodo izvajale na podlagi prijav staršev.

 

(Skupno 128 obiskov, današnjih obiskov 1)