Telefon in email: 07 38 46 623, os-skocjan.vrtec@guest.arnes.si
 

Osnovni podatki

ORGANIZACIJSKA SHEMA VRTECA RADOVEDNEŽ ŠKOCJAN

Sedež: Škocjan 51, 8275 Škocjan
Pomočnica ravnateljice za vrtec:
Darinka MATJAŠIČ

Svet. služba za vrtec: Vesna KUKAVICA

Telefon: 07  38 46 623

Enota na Bučki: 07  38 46 631

E-mail: os-skocjan.vrtec@guest.arnes.si

SVETOVALNA SLUŽBA
Soc. pedagoginja:
Vesna KUKAVICA
tel. številka: 07 38 46 613
e-mail: 
vesna.voglar@os-skocjan.si

Vrtec deluje v okviru javnega zavoda OŠ Frana Metelka Škocjan. Ravnateljice zavoda je Irena Čengija Peterlin, vodja vrtca je Darinka Matjašič (pom. ravnateljice vrtca).  Ker je vrtec organizacijsko vezan na šolo, se tam opravljajo upravno-administrativne in pedagoške storitve.
Na šoli je sedež  svetovalne službe, ki sodeluje pri vzgojno-izobraževalnem procesu v vrtcu. (soc. pedagoginja, Vesna Kukavica, tel. 07 38 46 613)

POSLOVALNI ČAS

Oddelki vrtca Radovednež poslujejo ob delavnikih od ponedeljka do petka od 5.30 do 16.00 ure. V predprazničnih dneh ter med počitnicami prihaja v vrtec manj otrok, zato takrat ugotavljamo potrebe po varstvu. V primeru manjšega števila vrtec ne posluje. Med poletnimi počitnicami obisk otrok upade. O odločitvi o enomesečnem zaprtju vrtca na Bučki se bomo dogovarjali naknadno.

(Skupno 847 obiskov, današnjih obiskov 1)